Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları’ndan oluşmaktadır.

1963 yılında basılmaya başlanan Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700'ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aylık yayını olarak Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Anahtar Dergisi, toplumun hemen her kesiminde verimlilik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1989 yılından bu yana aralıksız bir şekilde yayımlanmaktadır. Anahtar Dergisi’ne edergi.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Anahtar dergisi, 2012 yılından itibaren Bakanlığımızın faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkili olan bir ana tema çerçevesinde yayımlanmaktadır.

Verimlilik Dergisi, Türkiye'de verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlamıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olan dergi, yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır. Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi’nde; araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik adresi üzerinden okuyuculara ücretsiz ve açık erişimli olarak sunulmaktadır.

Etki değerlendirme çalışmaları ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez birimleri ile bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşları tarafından verilen teşvik, yatırım ve desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analizler yapılarak değerlendirilmesi ve böylelikle hem kullanılan kamu kaynaklarının hesap verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi hem de programların gözden geçirilerek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların sonuçları, Etki Analizi Raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Dijital Verimlilik Kütüphanesi çatısı altında yer alan eserlerin oluşmasında emeği geçen tüm yazar ve araştırmacılara değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.